Vážení přátelé,

v Litomyšli od roku 1996 existuje nezisková organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (do roku 2007 pod názvem Sdružení pro pomoc mentálně postiženým). Za tuto dobu místní organizace SPMP Litomyšl uskutečnila řadu akcí pro rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se obohatit jejich život o smysluplné volnočasové aktivity. Naším přáním a cílem je, aby tyto rodiny nebyly izolovány od běžného dění a měly také možnost žít všestranným společenským životem. 

To vše se děje díky dobrovolné práci skupiny lidí, kterou tvoří rodiče, speciální pedagogové a další nadšenci, kteří našli ve svém srdci a volném čase místo pro druhé.